Επικοινωνία

 

Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών

Προϊστάμενος : Δημήτρης Δημητρίου
Διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία
Τηλ.: 22867614, 22867713, 22867714
Φαξ.: 22678486
e-mail: elections@moi.gov.cy

 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)

Μιχάλης Κουμίδης, Προϊστάμενος Κλάδου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Ιστοτόπου, Τηλ. 22801343
Ανδρέας Λυρίτσας, Προϊστάμενος Κλάδου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Ιστοτόπου, Τηλ. 22801207
Μαρία Καλλίδου, Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών, Τηλ. 22801196
Λουίζα Φάντη, Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών, Τηλ. 22801115
Ιωάννα Παστελλά, Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών, Τηλ. 22801115
Έλλη Νικολάου, Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών, Τηλ. 22801197

Διεύθυνση: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Οδός Απελλή
Τ.Τ. 1456, Λευκωσία, Κύπρος
Φαξ: +357 22666123
Ε-mail: communications@pio.moi.gov.cy