Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

20/02/2014

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει το κοινό ότι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στις 2 Απριλίου, 2014.

Καλούνται όσοι πολίτες της Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, και δεν περιλαμβάνονται ήδη στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, καθώς επίσης οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη Δημοκρατία και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν για την ανάδειξη των έξι (6) εκπροσώπων της Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).