Αναρτήθηκαν για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι

04/04/2014

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει ότι οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι της 2ας Απριλίου 2014 ετοιμάστηκαν ήδη και αναρτώνται για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Οι κατάλογοι θα εκτίθενται καθημερινά για επιθεώρηση για διάστημα δέκα ημερών, από τις 4 μέχρι 14 Απριλίου 2014, στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Γραφεία των οικείων Δήμων ή στο Γραφείο/κατοικία του οικείου Κοινοτάρχη κάθε ενορίας ή κάθε κοινότητας ξεχωριστά.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας καμία ένσταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι μετά την 14η Απριλίου 2014, καθίστανται οριστικοί και θα ενσωματωθούν στον μόνιμο και στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς των προσεχών Ευρωεκλογών.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι εκλογείς να επιθεωρήσουν έγκαιρα τους συμπληρωματικούς εκλογικούς καταλόγους, για τυχόν ενστάσεις και τις δέουσες διορθώσεις.

Τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων θα ετοιμαστούν και διαβιβαστούν στους οικείους Κοινοτάρχες, πριν τις 22 Απριλίου 2014, από τους οποίους θα μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ή οι οικείοι τους.