Κριτήρια δημοσίευσης στις εφημερίδες των εκλογικών γνωστοποιήσεων των εκλογών μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

24/04/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι, με βάση τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από τον Εκλογικό Νόμο, για σκοπούς δημοσίευσης των εκλογικών γνωστοποιήσεων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 σε εφημερίδες, που κυκλοφορούν στην Κύπρο, καθόρισε ειδικά κριτήρια.

Οι γνωστοποιήσεις, κατόπιν τούτου, θα δοθούν με ειδική εξουσιοδότηση για δημοσίευση στις ακόλουθες εφημερίδες, που πληρούν τα ειδικά κριτήρια που καθορίστηκαν για τον σκοπό αυτό:

Ημερήσιες:

ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ
CYPRUS MAIL

Εβδομαδιαίες παγκύπριας κυκλοφορίας:

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
ΓΝΩΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
ΜΑΧΗ
CYPRUS WEEKLY
FINANCIAL MIRROR

Εβδομαδιαίες σε επαρχιακό επίπεδο κυκλοφορίας:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση για τον καθορισμό της ημέρας και του τόπου υποβολής των υποψηφιοτήτων θα δημοσιευθεί μόνο στις ημερήσιες εφημερίδες, ενώ η γνωστοποίηση για την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά κέντρα σε όλες τις εφημερίδες που αναφέρονται ανωτέρω.

Τονίζεται σχετικά ότι ο Γενικός Έφορος Εκλογών δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση οποιωνδήποτε άλλων εφημερίδων, που τυχόν θα δημοσιεύσουν τις εκλογικές γνωστοποιήσεις χωρίς τη δική του εξουσιοδότηση.