Ώρες ψηφοφορίας για εκλογικά κέντρα εξωτερικού

07/05/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 27 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί ότι έχει καθορίσει τις ώρες ψηφοφορίας, στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, ως ακολούθως:

 

Χ Ω Ρ Α ΩΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)
ΕΛΛΑΔΑ 7.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 1.00 μ.μ.
ΒΕΛΓΙΟ 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 1.00 μ.μ.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 8.00 π.μ. – 4.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 12.30 μ.μ.