Αντικατάσταση εκλογικών βιβλιαρίων ή δελτίων ταυτότητας λόγω απώλειας ή φθοράς

15/05/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι εκλογείς μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα προσκομίζοντας είτε το εκλογικό τους βιβλιάριο, είτε το δελτίο ταυτότητάς τους.

Γι΄ αυτό, παρακαλούνται οι εκλογείς να ελέγξουν έγκαιρα αν έχουν στην κατοχή τους και σε ασφαλές μέρoς ένα από τα δύο αυτά έγγραφα και, σε περίπτωση που τα απώλεσαν, να αποταθούν για έκδοση νέου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Έντυπα αιτήσεων για τον σκοπό αυτό διατίθενται από τα κατά τόπους Γραφεία των Επάρχων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οι εκλογείς που απώλεσαν το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς τους μπορούν να αποταθούν στους οικείους Επάρχους για να τα αντικαταστήσουν, μέχρι το Σάββατο 24 Μαΐου 2014 και ώρα 1 μ.μ.