Σύνολο Εκλογέων

19/05/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Ευρωεκλογές ανέρχεται στους 606.916.

Η ανάλυση των εκλογέων κατά κατηγορία και επαρχία έχει ως ακολούθως:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΑ
Λευκωσία 213169 106 1773 215048
Αμμόχωστος 30332 5 574 30911
Λάρνακα 91403 104 1067 92574
Λεμεσός 150640 301 1184 152125
Πάφος 48141 168 3114 51423
Εξωτερικό 6191 7 –––– 6198
Ειδ. Εκλ. Κέντρα Τ/Κ –––– 58637 –––– 58637
ΣΥΝΟΛΑ 539876 59328 7712 606916

Σημειώνεται ότι στον συνολικό αριθμό των Ελληνοκύπριων εκλογέων περιλαμβάνονται και οι 301 εγκλωβισμένοι εκλογείς.