Διενέργεια εικονικής ψηφοφορίας (EXIT POLL) έξω από τα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών

20/05/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η διενέργεια εικονικής ψηφοφορίας (ΕΧΙΤ POLL) έξω από το εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών, για σκοπούς δημοσκόπησης και πρόβλεψης του τελικού εκλογικού αποτελέσματος, δεν απαγορεύεται από τον Εκλογικό Νόμο, με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα της εικονικής ψηφοφορίας θα εκδοθεί και θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε μετά από ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών ότι έχουν κλείσει κανονικά οι κάλπες σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Ως εκ τούτου, πληροφορούνται όσες εταιρείες και τηλεοπτικοί σταθμοί προτίθενται να διενεργήσουν εικονική ψηφοφορία (ΕΧΙΤ POLL) ότι, τυχόν έκδοση και ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοσκόπησης πριν από το κλείσιμο των καλπών, είναι ενδεχόμενο να έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη των διευθυντών τους για παράβαση του Εκλογικού Νόμου, για απρεπή και παράνομη επίδραση και/ή επηρεασμό των εκλογέων.

Συναφώς αναφέρεται ότι, κάθε πρόσωπο που προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα, ή να εξαναγκάσει τους εκλογείς να ψηφίσουν ή να απόσχουν από του να ψηφίσουν, ή όποιο πρόσωπο προσπαθεί με δόλια τεχνάσματα να παρεμποδίσει την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς, ή παραπλανεί με διάφορες προφάσεις τους εκλογείς, διαπράττει το σοβαρό εκλογικό αδίκημα της παράνομης επίδρασης και επηρεασμού των εκλογέων.

Οι υπαίτιοι διενέργειας εικονικής ψηφοφορίας (ΕΧΙΤ POLL), σε περίπτωση παράβασης του Νόμου, είναι δυνατό να κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή ότι παρεμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων ή ότι εξαναγκάζουν, παραπλανούν ή επιδρούν παράνομα με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογέων, για να δώσουν ή να απόσχουν από του να δώσουν την ψήφο τους, με συνέπεια, σε περίπτωση καταδίκης, να καταδικασθούν σε πολύμηνη φυλάκιση ή/και σε πρόστιμο.