"ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ"

20/05/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι από σήμερα δίνεται η δυνατότητα στους συνδρομητές της CYTA να πληροφορηθούν το εκλογικό τους κέντρο στέλλοντας μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 1000, καταχωρώντας τη λέξη ekloges ή elections, αφήνοντας κενό, και τον αριθμό της ταυτότητάς τους.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι, οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί μέσω διαδικτύου. Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη από τις ιστοσελίδες wtv.elections.moi.gov.cy, www.euroelections2014.gov.cy, www.cyprus.gov.cy, www.moi.gov.cy και www.pio.gov.cy, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής τους.

Πέραν των πιο πάνω πηγών πληροφόρησης, συνεχίζει τη λειτουργία της καθημερινά η υπηρεσία παροχής πληροφοριών μέσω του παγκύπριου αριθμού τηλεφώνου 77772212.

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 6.00 μ.μ. και το Σάββατο από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 1.00 μ.μ. Η υπηρεσία αυτή θα προσφερθεί και κατά την ημέρα των εκλογών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.