Παράδοση των καλπών στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων Λευκωσίας

22/05/2014

Ο ΄Εφορος Εκλογής Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μάριος Παναγίδης ανακοινώνει ότι στις 23 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου Εθνομάρτυρος Κυπριανού στοn Στρόβολο θα παραδοθούν οι κάλπες στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας.

Επίσης πληροφορείσθε ότι πριν την παράδοση των καλπών, ο Γενικός Έφορος κ. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης θα μιλήσει στους προεδρεύοντες.