Οδηγίες προς τους επί της διαλογής αντιπροσώπους των συνδυασμών/υποψηφίων

22/05/2014

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την Εκλογική Νομοθεσία, κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της διαλογής αντιπροσώπων των συνδυασμών/υποψηφίων οποιωνδήποτε εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων των εκλογών ή ειδών γραφικής ύλης ή η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό του κέντρο οποιοδήποτε αντιπρόσωπο συνδυασμού/υποψηφίου που παραβαίνει την Εκλογική Νομοθεσία, χωρίς προειδοποίηση.