Ο Περί της Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος
Ανακήρυξη εκλεγέντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

25/05/2014

Επειδή, κατόπιν Εντάλματος Εκλογής που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκλογικής Νομοθεσίας, διεξήχθηκε ψηφοφορία την Κυριακή 25 Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Και επειδή, από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και, μετά τη διενέργεια της κατανομής εδρών, έχουν παραχωρηθεί οι ακόλουθες έδρες στους πιο κάτω συνδυασμούς:

Συνδυασμός

Α΄ Κατανομή

Β΄ Κατανομή

Σύνολο Εδρών

 

 

 

 

ΑΚΕΛ–ΑΡΙΣΤΕΡΑ–ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

1

1

2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

–––

1

1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

2

–––

2

ΕΔΕΚ–ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

–––

1

1

Και επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκλογικής Νομοθεσίας, οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους του συνδυασμού που έχουν συγκεντρώσει κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα παραχωρείται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν.

Γι΄ αυτό, εγώ, ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, Γενικός Έφορος Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ασκώντας τις εξουσίες που μου παραχωρούνται από τις διατάξεις της Εκλογικής Νομοθεσίας, ανακηρύσσω, σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και, με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησής τους, ως εκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα πιο κάτω πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκλεγέντα Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Συνδυασμός

1.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΚΗΣ

ΑΚΕΛ–ΑΡΙΣΤΕΡΑ–ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

2.

ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

ΑΚΕΛ–ΑΡΙΣΤΕΡΑ–ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

3.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

4.

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

5.

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

6.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΔΕΚ–ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης
Γενικός Έφορος Εκλογής
Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου